Makna Lambang

Bentuk Lambang Segi Lima dengan Tiga Garis Lapisan

Melambangkan Arkanul Islam yang menjadi asas dan tujuan pendidikan serta misi UNISMA
Melambangkan sila-sila Pancasila yang merupakan ciri keindonesia-an sebagai asas UNISMA
Misi keilmuan, keislaman dan pengabdian serta Tridharma perguruan tinggi dengan landasan Iman, Islam dan Ikhsan

Bumi dan Bintang Sembilan

Melambangkan ciri kelembagaan pendidikan Al-Maarif NU dan merupakan lahan kiprah sivitas akademika Unisma sebagai khalifah di bumi untuk mengemban misi menuju cita-cita kebahagiaan dunia akhirat

Masjid dengan Tiga Kap

Melambangkan kejayaan umat Islam dan orientasi misi Unisma pada pengembangan Islam dan perwujudan kesempurnaan aqidah, syari ah dan akhlaq.

Kitab Terbuka dengan Empat Kelompok Lembaran

Melambangkan upaya keberhasilan Unisma didalam menjalankan misinya di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, serta keislaman yang dilandasi keikhlasan, kejujuran, kerukunan dan kesungguhan/tanggung jawab.